Luna Led | Studio za iluminaciju | Apotekarski krstovi

Apotekarski krstovi

U modele krstova moguće je ugraditi različite vrste elektronika za efekte kao i digitalni sat sa realnim pokazivanjem vremena, datuma i temperature. Podešavanje i upis podataka moguće je preko veze sa PC računarom ili...

Luna Led | Studio za iluminaciju | Svetleće reklame

Svetleće reklame

Svetleće reklame se izrađuju u aluminijusmskom kućištu sa jednom ili dve vidne površine. Prednja vidna površina izrađena je od klirita ili leksana. Unutrašnjost kutije osvetljena je dovoljnim brojem fluo cevi, za rasvetu ...

Luna Led | Studio za iluminaciju | Reklame za apoteke

Reklame za apoteke

Ovakav vid reklame skreće pažnju, što i jeste njen osnovni cilj. Ugradnjom dioda Vaša reklama nije više jednolična i statična. Atraktivni svetlosni efekti daju posebnu prepoznatljivost i boljuvidljivost Vašoj reklami.

Luna Led | Studio za iluminaciju | Osvetljavanje stambenih prostora

Osvetljavanje stambenih prostora

Najčešće korišćeni izvori svetla su: halogeni izvor sa pripadajućom opremom metalhalogeni izvor sa pripadajućom opremom štedni izvor sa pripadajućom opremom fluo izvor sa pripadajućom opremom LED diodni izvor...

Luna Led | Studio za iluminaciju | Osvetljenje eksponata, muzeja, crkvi

Osvetljenje eksponata, muzeja, crkvi

LED diode nemaju zagrevanja (hladno svetlo), nema UV i IC zračenja, samim tim ne menjaju strukturu boja i materijala, pa su kao takve veoma pogodne za rasvetu u muzejima (muzejski eksponati), crkvama itd....

Luna Led | Studio za iluminaciju | Noćni klubovi

Noćni klubovi

Najpogodniji način rasvete ovakvog tipa objekata je za sigurno Led diodna rasveta. Kontrolisanjem svake Led diode kao pojedinačnog izvora svetla moguće je napraviti čitavu paletu efekata, iznijansirati odredjene...

Luna Led | Studio za iluminaciju | Zvezdana neba

Zvezdana neba

Zvezdana neba se izrađuju u gips - kartosnkim plafonima, primenu su našla u stambenim prostorijama, diskotekama, noćnim klubovima, kupatilima. Pri izradi zvezdanog neba postoji mogućnost izbora sazvežđa...

Luna Led | Studio za iluminaciju | Info table

Info table

Veoma intenzivan sjaj koji u noćnim uslovima dolazi do punog izražaja, uz kontinualno prelivanje boja stvara izuzetan dinamični efekat. Veoma atraktivan tip reklama postiže se u kombinaciji optičkih vlakana i super...

Luna Led | Studio za iluminaciju | LED svetiljke

LED svetiljke

Led svetiljke sada postaju standard ya mnoge aplikacije. Glavna prednost je ušteda energije. Širok spektar ponude sa različitim oblicima i nivoima snage daje mogućnost pravog izbora zavisno od zahteva.

Scroll to top