Luna Led | Studio za iluminaciju | Svetleće reklame

Svetleće reklame

Svetleće reklame se izrađuju u aluminijusmskom kućištu sa jednom ili dve vidne površine. Prednja vidna površina izrađena je od klirita ili leksana. Unutrašnjost kutije osvetljena je dovoljnim brojem fluo cevi, za rasvetu ...

Luna Led | Studio za iluminaciju | Reklame za apoteke

Reklame za apoteke

Ovakav vid reklame skreće pažnju, što i jeste njen osnovni cilj. Ugradnjom dioda Vaša reklama nije više jednolična i statična. Atraktivni svetlosni efekti daju posebnu prepoznatljivost i boljuvidljivost Vašoj reklami.

Scroll to top