Usluge

Studio za iluminaciju LUNA LED poseduje višegodišnje iskustvo u izradi
svetlećih reklama i natpisa u izvođenju posebnih vrsta rasvete u enterijeru i eksterijeru.

Ugradnja LED dioda
u Vaše postojeće reklame i panoe

 • Izrada velikih i malih panoa i info tabli po Vašoj želji
 • Izrada članova elektronike za svetleće reklame

Izrada i montaža
svih vrsta svetlećih reklama

 • jednostrane sa folijom i pun kolor sa mogucnošću ugradnje LED dioda
 • dvostrane sa folijom i pun kolor sa mogucnošću ugradnje LED dioda

Izrada i montaža
apotekarskih krstova

 • jednostrani sa folijom i ugradjenim LED diodama
 • dvostrani sa folijom i ugradjenim LED diodama

Projektovanje i izbor rasvetnih
elemenata za enterijere i eksterijere

 • halogena rasveta
 • metalhalogena rasveta
 • fluo rasveta
 • LED diodna rasveta
 • Posebne vrste rasvete RGB

Izrada
zvezdanog neba

 • LED diodno
 • Fiber optička vlakna