U ZAVISNOSTI OD VRSTE I NAMENE OBJEKTA KORISTE SE RAZLIČITI IZVORI SVETLOSTI I RAZLIČITE TEHNIKE OSVETLJENJA.

Praksa je pokazala da se dobrim izborom rasvetnih tela i kombinovanjem različitih tehnika rasvete postižu najbolji efekti.

Karakteristike

Sistem osvetljenja baziran na LED diodama u odnosu na do sada poznate vrste rasvete pruža srazmerno istu rasvetu uz uštedu električne energije koja se kreće i do 70%.

LED diode nemaju zagrevanja (hladno svetlo), nema UV i IC zračenja, samim tim ne menjaju strukturu boja i materijala, pa su kao takve veoma pogodne za rasvetu u muzejima (muzejski eksponati), crkvama itd.

 • Mogućnost kontrolisanja svake diode kao i paleta boja ovu vrstu rasvete izdvaja od ostalih rasvetnih uredjaja.
 • LED diode gabaritno zauzimaju veoma malo prostora, a oblik svetiljke se može prilagoditi skoro svakom prostoru.
 • Samo napajanje 12 V_ i 24 V_ su naponi koji čoveku pružaju maksimalnu sigurnost.
 • Vek trajanja dioda veći je od 100.000 sati, što je mnogostruko veći vek trajanja u odnosu na do sada korišćene svetiljke.
 • U slučaju kvara moguće je izvršiti zamenu samo neispravnih dioda.

Za osvetljenje u enterijeru koristi se

 • halogeni izvor sa pripadajućom opremom
 • metalhalogeni izvor sa pripadajućom opremom
 • štedni izvor sa pripadajućom opremom
 • fluo izvor sa pripadajućom opremom
 • LED diodni izvor sa pripadajućom opremom
 • Praksa je pokazala da se dobrim izborom rasvetnih tela i kombinovanjem različitih tehnika rasvete postižu najbolji efekti.
Luna Led | Studio za iluminaciju | Osvetljavanje stambenih prostora

Osvetljavanje stambenih prostora

Najčešće korišćeni izvori svetla su: halogeni izvor sa pripadajućom opremom metalhalogeni izvor sa pripadajućom opremom štedni izvor sa pripadajućom opremom fluo izvor sa pripadajućom opremom LED diodni izvor...

Luna Led | Studio za iluminaciju | Osvetljenje eksponata, muzeja, crkvi

Osvetljenje eksponata, muzeja, crkvi

LED diode nemaju zagrevanja (hladno svetlo), nema UV i IC zračenja, samim tim ne menjaju strukturu boja i materijala, pa su kao takve veoma pogodne za rasvetu u muzejima (muzejski eksponati), crkvama itd....

Luna Led | Studio za iluminaciju | Noćni klubovi

Noćni klubovi

Najpogodniji način rasvete ovakvog tipa objekata je za sigurno Led diodna rasveta. Kontrolisanjem svake Led diode kao pojedinačnog izvora svetla moguće je napraviti čitavu paletu efekata, iznijansirati odredjene...