Luna Led | Studio za iluminaciju | Zvezdana neba

Zvezdana neba

Zvezdana neba se izrađuju u gips - kartosnkim plafonima, primenu su našla u stambenim prostorijama, diskotekama, noćnim klubovima, kupatilima. Pri izradi zvezdanog neba postoji mogućnost izbora sazvežđa...

Luna Led | Studio za iluminaciju | Info table

Info table

Veoma intenzivan sjaj koji u noćnim uslovima dolazi do punog izražaja, uz kontinualno prelivanje boja stvara izuzetan dinamični efekat. Veoma atraktivan tip reklama postiže se u kombinaciji optičkih vlakana i super...

Luna Led | Studio za iluminaciju | LED svetiljke

LED svetiljke

Led svetiljke sada postaju standard ya mnoge aplikacije. Glavna prednost je ušteda energije. Širok spektar ponude sa različitim oblicima i nivoima snage daje mogućnost pravog izbora zavisno od zahteva.

Scroll to top